Vraag en antwoord

Als u in het beschermingsbewind bent opgenomen, of wenst te worden, hebt u ongetwijfeld genoeg vragen. Hier vindt u alles wat u moet weten. Staat uw vraag er niet tussen? Laat het ons weten!

Waarom beschermingsbewind?

U kunt uw geld door een bewindvoerder laten beheren als u dit zelf niet lukt. Het…
lees meer

Wat doet een bewindvoerder?

De bewindvoerder voert de werkzaamheden uit die nodig zijn voor een goed beheer van de boedel.…
lees meer

Ik zoek een bewindvoerder. Waar moet ik op letten?

Als u een bewindvoerder kiest is het het belangrijkst dat u diegene uw portemonnee toevertrouwt. Hebt…
lees meer

Wat kan een bewindvoerder van mij verwachten?

U zorgt ervoor dat de bewindvoerder alle informatie heeft die nodig is om op een goede…
lees meer

Hoe vraag ik beschermingsbewind aan?

Als iemand door psychische of lichamelijke beperkingen niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter…
lees meer

Wat kost beschermingsbewind?

Als u een laag inkomen en geen substantieel vermogen hebt, krijgt u de kosten voor het…
lees meer

Kom ik onder curatele als ik beschermingsbewind aanvraag?

U komt niet onder curatele als u opgenomen wordt in het beschermingsbewind. Dit zijn twee verschillende…
lees meer

Ik wil van bewindvoerder veranderen. Hoe doe ik dit?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de bewindvoerder die u nu heeft. Reden…
lees meer

Beschermingsbewind en schulden

Als een persoon geen schulden heeft, heeft de bewindvoerder 20 minuten per week om het dossier…
lees meer

Beschermingsbewind en minnelijke schuldregeling

Het hebben van schulden is regelmatig het gevolg van het niet zelf kunnen beheren van het…
lees meer

Beschermingsbewind en WSNP

De WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Deze wet is uit 1998 en onderdeel van…
lees meer

Ik krijg te weinig leefgeld.

Het komt geregeld voor dat iemand die opgenomen is in het beschermingsbewind vindt dat er te…
lees meer

Beschermingsbewind omzetten naar Ondercuratelestelling

Als iemand al onder curatele is gesteld, kan niet ook nog beschermingsbewind of mentorschap worden aangevraagd.…
lees meer

Wat is het verschil tussen curatele, bewindvoering en mentorschap?

''Curatele, beschermingsbewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen (tegen zichzelf) te beschermen wie het niet…
lees meer

Er is mij gevraagd een akkoordverklaring te tekenen.

Als iemand een verzoek indient om opgenomen te worden in een beschermingsmaatregel wil de wetgever dat…
lees meer

Wat is afwezigheidsbewind?

''Bij afwezigheidsbewind regelt de bewindvoerder de financiën in de plaats van de vermiste persoon.'' Als iemand…
lees meer

Wat is testamentair bewind?

Testamentair bewind is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. In artikel 4:153 lid 1 staat: ‘Een erflater…
lees meer

Ik vind het beschermingsbewind niet prettig.

Wat bewindvoerders het meeste van hun cliënten bij ontevredenheid terug horen is: “Behandel me niet als…
lees meer