Kom ik onder curatele als ik beschermingsbewind aanvraag?

U komt niet onder curatele als u opgenomen wordt in het beschermingsbewind. Dit zijn twee verschillende soorten regelingen. Curatele is voor mensen die zelf niet meer hun financiën kunnen regelen en waar ook de persoonlijke belangen voor moeten worden behartigd. Als iemand onder beschermingsbewind staat, regelt de bewindvoerder alleen het financiële stuk.

”Iemand die onder curatele is gesteld, wordt wel ‘curandus’ genoemd. Curandus is afgeleid van het Latijnse curare (zorgen), curandus betekent in deze context dan “hij voor wie gezorgd moet worden“. De rechter die de curatele over een curandus uitspreekt, benoemt ook een curator (“verzorger“).”

Curatele voor persoonlijke en financiële beslissingen

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet genoeg is.
Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van diegene die onder curatele staat. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat diegene zelf geen rechtshandelingen meer mag doen. Je kunt dit vergelijken met iemand die minderjarig is. Alle mensen die onder curatele staan, staan in het openbare curatele- en bewindregister.

Bewind voor financiële beslissingen

Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen doen. De beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de bezittingen van de betrokkene. Beschermingsbewind kan worden ingesteld door lichamelijke of geestelijke belemmeringen, verkwisting of het hebben van problematische schulden. De bewinden door verkwisting of problematische schulden staan in het openbare curatele- en bewindregister.

Als u bent opgenomen in het beschermingsbewind, kan blijken dat dit niet voldoende is. U kunt dan een verzoek bij uw rechtbank indienen om het beschermingsbewind om te laten zetten in een onder curatele stelling.

Klik hier voor de brochure Curatele, bewind en mentorschap.

Lees verder