Wat kan een bewindvoerder van mij verwachten?

U zorgt ervoor dat de bewindvoerder alle informatie heeft die nodig is om op een goede manier uw geld te beheren. Dit betekent dat u alles doorgeeft over de inkomsten, uitgaven en betalingsverplichtingen. Alle financiële brieven die niet direct naar de bewindvoerder zijn verstuurd, stuurt u door naar uw bewindvoerder. Als er iets verandert in uw persoonlijke situatie of betalingsverplichtingen, geeft u dit door. U gaat geen nieuwe schulden aan en u bent goed bereikbaar.

”Een goede samenwerking met uw bewindvoerder zorgt voor beter beheer van uw geld.”

Als u bent opgenomen in het beschermingsbewind bent u nog steeds handelingsbekwaam. Dit betekent dat uzelf rechtshandelingen mag verrichten. Zo mag u nog steeds zelf bijvoorbeeld trouwen of een testament maken. U mag zelf niet meer beslissen als het om uw financiën en goederen gaat. Zo mag u niet zelf uw huis verkopen of een lening aanvragen. Als u bijvoorbeeld trouwt, heeft dit gevolgen voor uw financiën. Overleg dus van te voren met uw bewindvoerder zodat u weet welke gevolgen dit heeft.

U staat in het curatele- en bewindregister opgenomen als u een spreekwoordelijke gat in de hand of schulden heeft. De rechter kan ook beslissen dat het om een andere reden handig is om u in het register op te nemen. Het register is openbaar. Als u bijvoorbeeld besluit om toch zelf een telefoonabonnement af te sluiten zonder dat de bewindvoerder hier van weet, kan de telefoonmaatschappij in het register zien dat uzelf dit abonnement niet af mag sluiten. Op die manier wordt diegene tegen zichzelf in bescherming genomen.

Om het beschermingsbewind te laten werken is samenwerking erg belangrijk. Voor de cliënt kan het vervelend zijn om vaak “nee” te horen als iets niet kan. Vraag dan door zodat u weet waarom een bepaalde uitgave niet mogelijk is. Voor een bewindvoerder is het vervelend om te merken dat een cliënt zonder overleg dingen doet die gevolgen hebben voor de financiën. Spreek het uit als er irritaties ontstaan.

Lees verder