Beschermingsbewind en schulden

Als een persoon geen schulden heeft, heeft de bewindvoerder 20 minuten per week om het dossier goed te beheren. Als iemand er zoveel heeft dat hij/zij er zelf niet meer uit kan komen, krijgt de bewindvoerder 5 uur per jaar extra. In dit geval heeft de bewindvoerder 30 minuten per week voor dit dossier. De bewindvoerder krijgt meer tijd omdat het beheren van een dossier met schulden meer tijd kost. In deze tijd wordt niet verwacht dat de bewindvoerder de schulden ook oplost. De bewindvoerder ondersteunt wel de aanvraag voor een schuldregeling. De schuldregeling loopt naast het beschermingsbewind. Ook werkt de bewindvoerder aan een stabielere situatie waarin er hopelijk geen nieuwe schulden bijkomen. Als de schulden op te lossen zijn met betalingsregelingen, treft de bewindvoerder deze.

”De beschermingsbewindvoerder treft betalingsregelingen, maar zet geen schuldenregelingen op.”

Stel, een cliënt heeft schulden. Dan beoordeelt de bewindvoerder de volgende punten:

1. Is de schuld situatie stabiel?

Komt het budgetplan uit? Zijn er meer inkomsten dan uitgaven? Komen er nieuwe schulden bij? Is de cliënt toe aan verandering? Worden de regelingen waar de cliënt recht op heeft benut? Zijn de hoogtes van de toeslagen juist berekend? Zijn alle aangiften inkomstenbelasting gedaan? In geval van een ex-onderneming: zijn de boeken gesloten? Komen er nog oude schulden aan? Heeft de cliënt verslavingen? Een goed vangnet van vrienden / familie? Hulp bij evt. psychische problemen? Is er beslag gelegd op het inkomen / bankrekeningen / inboedel?

2. Is de schuldsituatie problematisch?

Kan diegene schuldenvrij worden zonder gebruik te hoeven maken van een schuldregeling? Kunnen de schulden 100% worden betaald met betalingsregelingen? Is er nog vermogen wat ingezet kan worden om alles te betalen? Kunnen de schulden betaald worden door deze te herfinancieren.

Als de schuldsituatie stabiel en problematisch is, wordt een minnelijke schuldenregeling aangevraagd. De bewindvoerder zorgt voor het aanleveren van de papieren. De cliënt werkt mee aan budgetcoaching en houdt zich aan de regels van de gemeente bewindvoerder. Onder een minnelijke schuldregeling vallen:
– een saneringskrediet (SK)
– een schuldbemiddeling (SR)

Als de schuldeisers niet akkoord gaan met het voorstel wat is gedaan binnen wat mogelijk is met een minnelijke schuldregeling, kan de cliënt een verzoek indienen om opgenomen te worden in de WSNP.

Lees verder