Wat kost beschermingsbewind?

Als u een laag inkomen en geen substantieel vermogen hebt, krijgt u de kosten voor het beschermingsbewind vergoed door de gemeente waarin u woont. De kosten worden vanuit de bijzondere bijstand betaald. Er zijn opstartkosten zoals griffie- en intakekosten. Hierna betaalt u maandelijkse kosten. De hoogte hiervan zijn landelijk bij iedere bewindvoerder hetzelfde.

Voor het aanvragen van curatele, beschermingsbewind of mentorschap betaalt u € 83,00 aan griffiekosten. Als u de regeling wil beëindigen of wilt wijzigen als u in mentorschap of curatele bent opgenomen, betaalt u ook griffiekosten. Dit naast de kosten voor een advocaat, als u deze inhuurt. Voor het aanvragen van afwezigheidsbewind of als u om ontslag van een bewindvoerder verzoekt, betaalt u geen griffierechten.

”De tarieven worden bepaald in de Regeling beloning curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.”

Tarieven 2021 bewindvoering eenpersoonsbewind (incl. BTW)

Bewindvoering zonder schulden kost € 119,69 per maand. Dit is voor 17 uur per jaar aan werkzaamheden. Met schulden is dit € 154,88 per maand (22 uur per jaar). De opstartkosten komen op € 676,39. Voor een verhuizing / verkoop / ontruiming van een woning wordt € 422,29 gerekend. Het beheer van een PGB kost € 632,83 per jaar. Voor het afsluiten van een bewind wordt € 254,10 gerekend voor het opmaken van de eindrekening & verantwoording.

Tarieven 2021 bewindvoering tweepersoonsbewind (incl. BTW)

Als beiden geen schulden hebben, kost bewindvoering € 143,59 per maand (20,4 uur per jaar). Bij één persoon met en één persoon zonder schulden wordt € 164,66 per maand gerekend (23,4 uur). Als beiden problematische schulden hebben, kost dit € 185,74 per maand. Dit is voor 26,4 bewindvoering per jaar. De opstartkosten komen op € 810,70. Voor een verhuizing / verkoop / ontruiming van een woning wordt € 422,29 gerekend. Het beheer van een PGB kost € 632,83 per jaar. Voor het afsluiten van een bewind wordt € 304,92 gerekend voor het opmaken van de eindrekening & verantwoording.

uurloon extra werkzaamheden:  € 84,46 incl. BTW

Bron: Staatscourant

Lees verder