Downloads

Hier vindt u alle relevante documenten en formulieren op het gebied van het beschermingsbewind. Als het niet lukt om zelf alles in te vullen, wordt u hierbij geholpen. 

brochure Curatele, bewind en mentorschap

Brochure Curatele, bewind en mentorschap waarin de maatregelen worden beschreven.
Download

aanbevelingen bewind

De aanbevelingen meerderjarigenbewind vastgesteld door het LOVCK&T waarin de taken en verantwoordelijkheden van de bewindvoerder uitvoerig worden beschreven. 
Download

Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren

De Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren waarin de tarieven worden beschreven. 
Download

verzoek tot onder bewindstelling

Het formulier voor het indienen van het verzoek bewind en/ of mentorschap in te stellen. 
Download

akkoordverklaring

De akkoordverklaring waarbij u als familielid van de belanghebbende aangeeft dat u op de hoogte bent van het verzoek tot…
Download

bereidverklaring

De bereidverklaring van de bewindvoerder waarin diegene aangeeft bereid te zijn de taken van bewindvoerder ten behoeven van de belanghebbende…
Download

Verzoek tot onder curatelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot onder curatelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap. 
Download

brochure afwezigheids bewind

Bewind bij vermisssing van een persoon en diens financiële zaken moeten worden waargenomen. 
Download