bereidverklaring

De bereidverklaring van de bewindvoerder waarin diegene aangeeft bereid te zijn de taken van bewindvoerder ten behoeven van de belanghebbende op zich te nemen.

Lees ook de informatiepagina's:

See all posts