akkoordverklaring

De akkoordverklaring waarbij u als familielid van de belanghebbende aangeeft dat u op de hoogte bent van het verzoek tot onderbewindstelling / instelling mentorschap.

Lees ook de informatiepagina's:

See all posts