aanbevelingen bewind

De Aanbevelingen meerderjarigenbewind vastgesteld door het LOVCK&T waarin de taken en verantwoordelijkheden van de bewindvoerder uitvoerig worden beschreven.

 

 

Lees ook de informatiepagina's:

See all posts