Er is mij gevraagd een akkoordverklaring te tekenen.

Als iemand een verzoek indient om opgenomen te worden in een beschermingsmaatregel wil de wetgever dat de familie op de hoogte is van dit verzoek. Bent u er niet mee akkoord? Dan is het aan de rechter om te besluiten of het beschermingsbewind, de ondercuratelestelling of het mentorschap toch wordt uitgesproken. Als belanghebbende heeft het geen gevolgen als u de akkoordverklaring tekent. U wordt bijvoorbeeld niet mede verantwoordelijk gehouden voor de schulden van uw familielid of partner. Soms hebben familieleden geen contact met elkaar. Diegene die de aanvraag doet, kan dit op het aanvraagformulier aangeven. Er wordt in de meeste gevallen dan geen akkoordverklaring verwacht.

“De akkoordverklaring kan gezien worden als een bescherming voor de persoon die onder bewind wil.”

De kantonrechter wil van tenminste één belanghebbende van de aanvrager weten of zij akkoord gaan met de aanvraag. Belanghebbenden zijn ouders, een broer, zus, partner of meerderjarige kinderen. Door deze verklaring af te geven, kan niet zomaar iemand onder bewind, curatele of mentorschap geplaatst worden. Hierdoor is er altijd tenminste één familielid op de hoogte van de aanvraag en van de beoogde bewindvoerder, curator of mentor. De verklaring zal samen met de aanvraag bij de kantonrechter ingediend worden en vervolgens in het dossier van de aanvrager bij de rechtbank opgenomen worden. De akkoordverklaring kan nergens anders voor gebruikt worden. Eventuele schuldeisers en overige instanties komen niet te weten wie de akkoordverklaring heeft ingevuld.

Klik hier voor de akkoordverklaring.

Lees verder