Beschermingsbewind omzetten naar Ondercuratelestelling

Als iemand al onder curatele is gesteld, kan niet ook nog beschermingsbewind of mentorschap worden aangevraagd. Wel kan curatele worden vervangen door bewind en/of mentorschap. Bewind en mentorschap kunnen namelijk samen gaan. Als iemand is opgenomen in het beschermingsbewind of mentorschap, kan het zijn dat blijkt dat dit niet genoeg is. Het beschermingsbewind of mentorschap wordt dan omgezet naar een ondercuratelestelling.

Curatele kan worden aangevraagd als iemand een geestelijke stoornis heeft of lijdt aan een verslaving. De meest voorkomende reden voor ondercuratelestelling is een geestelijke stoornis. Deze moet wel zo zijn dat diegene niet in staat is zelf zijn belangen te behartigen. De toestand moet blijvend zijn. Iemand die even in de war is komt niet in aanmerking om onder curatele gesteld te worden.

”Als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan de kantonrechter curatele uitspreken.”

Curatele wordt als een zwaardere maatregel gezien dan het beschermingsbewind of mentorschap. U wordt hiermee handelingsonbekwaam en de curator neemt persoonlijke beslissingen die u anders zelf had genomen. Curatele mag niet worden uitgesproken als de lichtere maatregelen van bewind en/of mentorschap voldoende zijn. Als u handelingsonbekwaam wordt betekent dit dat u zelf geen rechtshandelingen meer mag doen zonder medewerking van de curator. Het is te vergelijken met de rechtspositie van een minderjarige. Een rechtshandeling is iets wat iemand doet met de bedoeling een bepaald rechtsgevolg tot stand te brengen. Voorbeelden zijn: een abonnement afsluiten, uw testament opstellen, een erfenis (beneficiair) aanvaarden of verwerpen, het kopen van een nieuwe televisie, aan iemand iets schenken of een huurovereenkomst aangaan of opzeggen.

Klik hier voor het formulier voor de omzetting van het bewind naar een ondercuratelestelling.

Lees verder